Problemen die kunnen voorkomen met een uitvaartverzekering

Geplaatst op 02-02-2023 - De laatste tijd zijn uitvaartverzekeringen veelvuldig negatief in het nieuws geweest. Denk aan de Yarden-polissen die geen recht gaven op een compleet verzorgde uitvaart zoals de verzekerden was beloofd. Of aan de klanten op leeftijd van uitvaartverzekeraar Ardanta, die geconfronteerd werden met een premie-explosie: een verdrievoudiging en zelfs van een vervijfvoudiging van de premie. Als uitvaartondernemer komen we echter veel vaker problemen tegen met een uitvaartverzekeringen. Sommige daarvan hebben echt te maken oude polissen uit een tijd zonder automatisering. Andere problemen zijn nog altijd actueel. Bij deze een overzicht.

Onvindbare polissen
Soms blijken polissen onvindbaar doordat de namen niet goed geregistreerd staan. Dit probleem komt vaker voor bij hele oude polissen van RVS, Hoge Huys etc. Het gaat dan om namen als Kuiper die op vele andere manieren geschreven kunnen worden. Denk aan Kuijper, Cuijper, Kuyper etc. Informeer je naar het bestaan van een polis bij een medewerker van de verzekeraar die niet al deze varianten checkt, dan kunnen polissen soms onvindbaar blijven.


Vergeten polissen

Soms zijn nabestaanden niet op de hoogte of de overledene een uitvaartverzekering heeft. In dat geval kan het voorkomen dat iemand zijn leven lang betaald heeft voor een uitvaart maar die gelden nooit uitgekeerd worden en in de zakken van de verzekeraar blijven. Voor al bij mensen die op latere leeftijd vereenzamen kan dit voorkomen. De Tweede Kamer werkt via een wetsvoorstel aan een systeem waarbij na overlijden vanuit de gemeente automatisch een seintje naar verzekeraars gaat. Tot die tijd moeten mensen zelf achter vergeten verzekeringen aan.
Weet u niet of uw overledene dierbare een uitvaartverzekering had? Duik dan eerst in de administratie. Mogelijk vindt u hier een polisblad of verzekeringsbewijs. Vindt u niets? Kijk dan eens op de bankafschriften van een overledene. Mogelijk vindt u een naam van een uitvaartverzekeraar, zodat u weet met wie u contact kunt opnemen. Tot slot, kunt u ook terecht bij de nabestaandendesk van Het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen voor u uitzoeken of u (of uw nabestaanden) recht hebben op een uitkering na overlijden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zoekservice voor polissen.Hier kunt u zelf een aanvraag indienen:
https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/aanvraag/


Tip:

Heeft u zelf een uitvaartverzekering (of bewust niet) en wilt u voorkomen dat uw nabestaanden later lang moeten zoeken naar een uitvaartverzekering die er wel of misschien juist niet is? Dan kunt u dit registreren op de site Uitvaartverzekeringsregister. Ook wanneer u geen uitvaartverzekering heeft, kunt u dit registreren. Het kan uw nabestaanden een hoop onnodig zoekwerk besparen.
https://www.uitvaartverzekeringsregister.nl/


Geen contact meer met de begunstigde(n) van de polis
Soms blijkt een polis van een overledene een specifieke begunstigde. Dat betekent dat de polis alleen wordt uitgekeerd aan een met naam en toenaam gespecificeerde persoon. Maar soms is zo’n onvindbaar. Denk aan een zoon of dochter, het enig kind van een overledene die naar het buitenland is verhuisd en waar niemand meer contact meer mee heeft. 
Het komt voor dat een begunstigde niets meer met de persoon die is overleden, te maken wil hebben. Bij voorbeeld mensen die jaren geleden zijn gescheiden maar de begunstiging nooit hebben aangepast. Als de begunstigde niet wil mee werken, worden polissen niet uitgekeerd. Het geld blijft dat bij de verzekeringsmaatschappij. En zo kan het voorkomen dat een overledene met een uitvaartverzekering onuitgekeerd blijft en de uitvaart door de gemeente moet worden betaald, puur omdat de begunstigde niet gevonden kan of wil worden.

Geen fysieke polis meer aanwezig
Vaak hoef je het bestaan niet meer te ‘bewijzen’ door het fysieke polisblad te overhandigen. De meeste verzekeraars kunnen in hun administratie zien of iemand wel of niet verzekerd is. Er zijn echter hele polissen die ‘aan toonder’ zijn. Dat wil zeggen dat het polisblad, dus echt het papier, naar de verzekeraar opgestuurd moet worden om in aanmerking te komen voor uitkering. De failliete uitvaartverzekeraar NUVEMA, inmiddels overgenomen door Lifetri, heeft nog dit soort polissen afkomstig uit een ver verleden. Vind je het originele polisblad niet, dan zal er niets worden uitgekeerd. Een scan of kopie van de polis volstaat eenvoudigweg niet. Het polisblad is dan het waardepapier vergelijkbaar met een bankbiljet. Gelukkig komen deze ‘aan toonder’ polissen nog maar heel weinig voor.

Gebonden uitvaartverzekering: geen vrije keuze van de uitvaartondernemer
Sommige uitvaartverzekeraars zoals DELA en Monuta verkopen verzekering die na overlijden geen geldbedrag uitkeren maar waarbij de uitvaart zelf wordt verzorgd, door de verzekeraar zelf. 
Kiest een familie voor een andere uitvaartondernemer (en daar kunnen goede redenen voor zijn) dan zal de verzekeraar de waarde van de naturapolis omzetten in een (veel te laag) geldbedrag. Dit speelt met name bij de naturapolissen van Yarden en DELA. Een standaard dienstenpolis van DELA wordt, wanneer niet DELA maar een andere onderneming de uitvaart verzorgd, in een bedrag van slechts € 3.615 (gebaseerd op de vergoeding in 2023). Daarvoor kan meestal niet een volledige uitvaart worden geregeld met als gevolg dat nabestaanden moeten bij betalen.

Conclusie
Auke Plantinga, universitair hoofddocent Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadt mensen aan zelf te sparen voor hun uitvaart. ‘Het is eigenlijk een oude regel uit de financiële wereld dat als je zes keer je maandinkomsten gespaard hebt, dat je voor de meeste risico’s gedekt bent.” 

En dat zou ook ons advies zijn. Bent u in staat om elke maand iets te sparen voor uw uitvaart? Doe dat dan. Open een aparte bankrekening en proberen van dit spaarpotje voor de uitvaart af te blijven, ook als bij wijze van spreken de wasmachine kapot gaat. Informeer elk jaar bij de uitvaartonderneming van uw keuze wat de uitvaart van uw wensen zou kosten. En stort een eventuele stijging jaarlijks bij.

Bekijk de veel gestelde vragen over:

Medische beslissingen Uitvaartwensen vastleggen Een eenvoudige crematie regelen

Direct telefonisch contact

Overlijden melden? Bel 088 - 605 1215.

Of je kunt hieronder je contactgegevens invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

2021-2024 © Exit.nl