Stille crematie

Wat is een stille crematie?

Stille crematie, ook bekend als technische of directe crematie, is een crematie waar geen nabestaanden bij aanwezig zijn.

Handige links 'Stille of Technische crematie'

Stille of Technische crematie - uitgebreider

Een stille crematie, ook wel bekend als een technische crematie of directe crematie, is een vorm van crematie waarbij geen nabestaanden aanwezig zijn bij de ceremonie. In tegenstelling tot traditionele crematies, waarbij een afscheidsceremonie met nabestaanden in de aula van het crematorium plaatsvindt, wordt bij een stille crematie de overledene direct gecremeerd zonder voorafgaande ceremonie of bijeenkomst. Dit betekent dat de overledene zonder begeleiding van familie of vrienden naar het crematorium wordt gebracht voor de technische crematie.

Tijdens een stille crematie wordt de overledene respectvol en zorgvuldig behandeld, zoals bij elke andere crematie. Het verzorgen, kleden en plaatsen van de overledene in de kist gebeurt in ons zorgcentrum. Vervolgens wordt contact opgenomen met het crematorium om een geschikte datum voor de crematie te plannen. Na het vaststellen van een datum voor de crematie wordt de aangifte van overlijden bij de gemeente verzorgd, inclusief het verkrijgen van de benodigde documenten zoals de Akte van Overlijden en het Verlof tot Cremeren. De technische crematie vindt plaats zonder de aanwezigheid van nabestaanden in het crematorium. Vanaf 1 maand na de crematie kan de familie ervoor kiezen om de as op te halen bij het crematorium of om deze te laten verstrooien op het terrein van het crematorium. Andere opties voor de asbestemming zijn mogelijk tegen meerkosten.

Wat is de procedure bij een stille crematie?

Een stille crematie is een waardige en respectvolle manier om afscheid te nemen van een overledene zonder de aanwezigheid van een uitgebreide ceremonie. Deze vorm van crematie kiest voor een intiem en persoonlijk afscheid, waarbij de nadruk ligt op het in alle rust en privacy gedenken van de dierbare. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van de procedure bij een stille crematie, die begint vanaf het moment van overlijden tot aan het moment waarop de familie besluit over de uiteindelijke bestemming van de as. Dit proces zorgt ervoor dat ondanks het ontbreken van een formele dienst, elke stap met de grootste zorg en respect wordt uitgevoerd om de overledene te eren.

Stapsgewijze uitleg

 1. Na het overlijden van uw dierbare kunt u dag en nacht bellen naar het speciale meldnummer 088 - 605 1215.
 2. Wij sturen vervolgens een zorgteam bestaande uit 2 personen naar het adres van overlijden. Over het algemeen zijn we binnen 1,5 uur op de locatie van overlijden
 3. Wij zullen uw overleden dierbare naar ons dichtstbijzijnde zorgcentrum brengen om te verzorgen, te kleden en in de kist te leggen.
 4. We verzorgen de aangifte van overlijden bij de gemeente en zorgen voor een Akte van Overlijden en Verlof tot Cremeren.
 5. Vervolgens nemen we contact op met het crematorium om een datum voor de crematie te plannen, indien mogelijk in overleg met familie.
 6. Op de afgesproken datum zal de overledene door ons overgebracht naar het crematorium. Hier vindt dan de technische crematie plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden.
 7. Vanaf 1 maand na de crematie kan de familie de as ophalen bij het crematorium of laten verstrooien (zonder daarbij aanwezig te zijn) op het crematorium terrein. Andere wensen zijn mogelijk tegen meerkosten.

Wat kost een stille crematie?

Een stille crematie en alles wat daarvoor nodig is kost € 1.895 bij Exit.nl. Hiervoor regelen wij het volgende

 • Algehele, telefonische regeling van de stille crematie
 • Ophalen van de overledene van de locatie van overlijden
 • Overbrengen naar ons dichtstbijzijnde zorgcentrum
 • Verzorgen, kleden en in de kist leggen van de overledene
 • Levering van een nette uitvaartkist
 • Verblijf in de gekoelde ruimte tussen het moment van overlijden en de technische crematie
 • Aangifte van overlijden bij de gemeente
 • Verzorgen van de Akte van Overlijden en het Verlof tot Cremeren
 • Vervoer naar het crematorium van onze keuze
 • Stille crematie zonder aanwezigheid van nabestaanden
 • Vanaf 1 maand na de crematie as ophalen of laten verstrooien (zonder aanwezigheid van nabestaanden)
 • Checklist Rijksoverheid “Wat u met overheidsinstanties moet regelen na het overlijden van uw dierbare”
 • Checklist Nationale Nederlanden
 • Indien gewenst, online condoleanceregister

Pakketprijs: € 1.895

Wat kost een stille crematie

Optioneel of extra indien van toepassing:

 • Mortuariumkosten van het ziekenhuis
 • Verwijderen pacemaker
 • Aangifte van Overlijden via Officier van Justitie
 • Verlengde of verbrede uitvaartkist
 • Crematorium van eigen keuze

Neem nu contact op

Wat zijn de voordelen van een stille crematie?

Stille crematies worden steeds populairder vanwege diverse voordelen die ze bieden ten opzichte van traditionele crematies met uitgebreide afscheidsceremonies.

1. Kostenbesparing

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van een stille crematie is de aanzienlijke kostenbesparing die ermee gepaard gaat. Doordat er geen nabestaanden aanwezig zijn bij de crematieceremonie, kan het crematorium optimaal gebruikmaken van de ovencapaciteit door de crematie te plannen tijdens daluren. Bovendien hoeven er geen kosten te worden gemaakt voor het huren van een aula of koffiekamer, aangezien er geen plechtigheid plaatsvindt. Deze besparingen kunnen aanzienlijk zijn, met crematieprijzen die vaak veel lager liggen dan bij traditionele crematies met een volledige afscheidsceremonie. Het geld wat bespaard wordt kunnen mensen schenken aan hun nabestaanden voor bijvoorbeeld een mooie reis of een studiebijdrage.

2. Authenticiteit en Eenvoud

Veel mensen kiezen specifiek voor een stille crematie vanwege de eenvoud en oprechtheid die het met zich meebrengt. In een tijd waarin de dood vaak wordt omgeven door commercie, zoeken steeds meer mensen naar een persoonlijkere en intiemere manier om afscheid te nemen van hun dierbaren. Voor hen is het niet nodig om het overlijden te omringen met traditionele rituelen; ze zien het eerder als een gelegenheid om op een rustige en betekenisvolle manier afscheid te nemen. Deze groeiende behoefte aan authenticiteit heeft geleid tot een toenemende populariteit van stille crematies, zelfs onder bekende persoonlijkheden zoals David Bowie en John Lennon.

Hoe regel ik een stille crematie?

Voor het regelen van een technische crematie kunt u dag en nacht bellen naar het speciale meldnummer 06-4897 4500. Het beste kunt u bellen nadat een arts het overlijden officieel heeft vastgesteld en de overlijdenspapieren zijn getekend. Over het algemeen zijn we binnen 1,5 uur na de telefonische oproep aanwezig op de locatie van overlijden.

Soms vinden mensen het prettig om voor het overlijden al gegevens aan te leveren. Dit voorkomt dat men op een moeilijk moment, bv direct na het overlijden en/of midden in de nacht, lang aan de telefoon moet zitten om alle gegevens door te geven. U vindt ons online intake-formulier op de volgende pagina.

Vul het intakeformulier in

Het is handig als de kleding die de overledene wil dragen, klaarligt. Dan nemen we deze gelijk mee. Vervolgens zullen contact met u opnemen om de crematiedatum te bespreken. Alle afspraken leggen we vast in een duidelijke mail. Daarbij zitten een opdrachtformulier voor ons en voor het crematorium die u moet tekenen en terugsturen. Dat kan ook via WhatsApp.

Waarom wordt een stille crematie steeds populairder?

De technische crematie zal naar verwachting in de toekomst alleen maar aan populariteit winnen, voornamelijk vanwege de aankomende modernisering van de Wet op de lijkbezorging. Een belangrijk aspect van deze modernisering is de mogelijke wijziging van de verplichte bewaartermijn van de crematie-as. Momenteel moet de crematie-as minimaal 1 maand in de algemene nis van het crematorium verblijven voordat nabestaanden erover kunnen beschikken. Echter, een initiatiefnota van D66 stelt voor om de as direct na de crematie aan nabestaanden mee te geven. Dit voorstel stuit op weerstand van brancheverenigingen BGNU en Uitvaartorganisaties Nederland, die pleiten voor het behoud van een bewaartermijn van minimaal twee weken. Zij stellen dat een korte wachtperiode nabestaanden de gelegenheid biedt om rustig na te denken over de bestemming van de as, zonder dat zij zich gehaast voelen om direct een beslissing te nemen.

Exit.nl staat echter achter het direct meegeven van de as na de crematie. Wij vinden de argumenten van BGNU en Uitvaartorganisaties Nederland onnodig betuttelend en geloven dat nabestaanden prima in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen over de asbestemming. Bovendien biedt het direct meegeven van de as belangrijke voordelen, zoals de mogelijkheid voor nabestaanden om te kiezen voor een persoonlijke plechtigheid rondom het uitstrooien of bijzetten van de as op een locatie naar keuze. Dit bevordert de vrijheid en eigen regie van nabestaanden, zowel tijdens het afscheid als in het levenseinde. Een ander belangrijk aspect om te overwegen is dat een kortere periode tussen de feitelijke crematie en de overhandiging van de as het mogelijk maakt om een waardevollere ceremonie rondom de overhandiging te organiseren. Doordat de overhandiging van de as korter volgt op de feitelijke crematie, blijft de herinnering aan het afscheid vers in het geheugen van de nabestaanden, wat de ceremonie meer betekenisvol maakt.

Kun je met een paar mensen toch aanwezig zijn bij de crematie?

We begrijpen volledig dat nabestaanden soms de behoefte hebben om aanwezig te zijn bij het crematorium. Echter, wanneer er familie bij de crematie aanwezig is, wordt dit niet langer beschouwd als een stille crematie. Is er familie bij de crematie aanwezig dan noemen crematoria dat ‘aanvoer met familie’ of ‘aanvoer plus’. Bij Exit noemen we dat een intieme crematie of besloten crematie. Hoewel dit mogelijk is, zijn hier wel andere, doorgaans hogere tarieven aan verbonden.

Afscheid bij een crematie

Waarom wordt een stille crematie steeds populairder?

Zeker weten! Mensen die vanwege budgetbeperkingen kiezen voor een technische crematie, hebben nog steeds de optie om afscheid te nemen bij het sterfbed voordat ze contact met ons opnemen. Nabestaanden zijn namelijk niet verplicht om direct een uitvaartonderneming in te schakelen. Ze kunnen rustig enkele uren samen zijn met hun dierbare overledene en afscheid nemen rond het sterfbed voordat ze ons benaderen voor een technische crematie.

Voor sommige mensen is het belangrijk om een herdenking op een andere locatie dan het crematorium te houden en daar de overledene te gedenken. Zij gebruiken het crematorium dan alleen voor de technische aspecten van de crematie.

Welke andere benamingen zijn er voor een stille crematie?

Een stille crematie wordt ook wel aangeduid als een technische crematie, een stille uitvaart of een crematie zonder ceremonie. Soms wordt de term "directe crematie" gebruikt, hoewel deze enigszins misleidend is, aangezien de crematie niet direct na het overlijden kan plaatsvinden. Eerst moet de wettelijke aangifte van overlijden plaatsvinden, wat één of enkele dagen kan duren. Met "direct" wordt bedoeld dat er geen ceremonie plaatsvindt en dat de crematie direct na aankomst bij het crematorium wordt uitgevoerd.

Sommige mensen spreken ook wel over een sobere crematie of een eenvoudige crematie. Echter, de mate van soberheid of eenvoud kan voor iedereen verschillend zijn. Voor de een betekent dit daadwerkelijk een stille crematie, terwijl voor de ander een intieme crematie in kleine kring als sober of eenvoudig wordt beschouwd. Het laatste kan echter strikt genomen niet als een technische crematie worden beschouwd, aangezien er bij een technische crematie helemaal geen nabestaanden aanwezig zijn.

Wat gebeurt er na een technische crematie?

Direct na de crematie worden alle asresten uit de oven verzameld met behulp van een lange ijzeren bezem, en worden ze in een aspan opgevangen. Deze poreuze resten worden vervolgens verwerkt tot een fijn poeder met behulp van metalen ballen of messen in een apparaat dat een cremulator of asmolen wordt genoemd. Het verwerkte poeder wordt dan verzameld in een asbus.

De asbus blijft (minimaal) 1 maand in de algemene nis van het crematorium, zoals momenteel wettelijk verplicht is. Er zijn echter wetsvoorstellen om deze verplichte bewaartermijn te verkorten.

Neem nu contact op

Enkele weken na de crematie ontvangt de opdrachtgever van de uitvaart een informatiepakket van het crematorium met details over de mogelijke bestemmingen voor de as. Na 1 maand na de crematie kan de as worden opgehaald in een asbus, die ook wel een minisafe wordt genoemd, of kan worden verstrooid op het crematorium terrein zonder de aanwezigheid van nabestaanden. Het ophalen van de as gebeurt altijd na een telefonische afspraak.

Andere opties, zoals het verstrooien van de as in aanwezigheid van familie, het bijzetten van de as in een sierurn in een urnenmuur (ook wel columbarium genoemd), of het begraven van de as in een urnengraf, zijn mogelijk tegen extra kosten. Nabestaanden kunnen hun voorkeur aangeven op het keuzeformulier dat zij van het crematorium ontvangen.

Regelgeving en wetgeving

Wanneer een crematie moet plaatsvinden is bij wet geregeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een traditionele crematie, technische crematie of begrafenis. De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat een overledene niet eerder dan 36 uur na overlijden mag worden begraven of gecremeerd. De uitvaart moet uiterlijk plaatsvinden op de zesde werkdag na overlijden. Weekenden en feestdagen zijn geen formele werkdagen. Er kan alleen worden afgeweken van deze termijnen met toestemming van de burgemeester van de plaats waar de overledene zich bevindt. Doorgaans kan bij de afdeling Burgerzaken een verlof worden aangevraagd voor een andere termijn. Als de uitvaart in minder dan 36 uur moet plaatsvinden moet er toestemming worden gevraagd aan de officier van justitie.

Wet- en regelgeving stille crematie

Veelgestelde vragen over een stille crematie

Een stille crematie wordt ook wel directe crematie genoemd. Betekent dit dat de crematie direct na het overlijden plaatsvindt?

Nee, een stille crematie kan niet direct na het overlijden plaatsvinden. Voordat de directe crematie kan plaatsvinden moet eerst de aangifte van overlijden plaatsvinden bij de gemeente waar iemand is overledene. Alleen dan verkrijgen we het Verlof tot Cremeren nodig om de technische crematie te laten plaatsvinden. Dit proces kan variëren in tijdsduur, waarbij de aangifte van overlijden en het verkrijgen van het Verlof tot Cremeren meestal enkele dagen in beslag neemt.

Is een uitvaartkist nodig voor een stille crematie?

Voor een stille crematie is inderdaad een uitvaartkist of ander lijkomhulsel vereist, zoals een lijkwade met opbaarplank. Dit is noodzakelijk vanwege de hoge temperaturen in de crematieoven, die rond de 750 graden Celsius kunnen bereiken. Om de overledene in de oven te plaatsen, wordt gebruik gemaakt van een invoertafel met een duwarm of loopband, waardoor een glad en effen oppervlak essentieel is. Een uitvaartkist is hiervoor zeer geschikt, maar een opbaarplank met lijkwade is ook een optie. Het nadeel van een opbaarplank met lijkwade is echter dat deze combinatie vaak duurder is dan een standaard uitvaartkist. Bovendien kan het gebruik van een lijkwade resulteren in het zichtbaar zijn van de contouren van het lichaam van de overledene, wat niet door al het crematorium personeel als prettig wordt ervaren.

Is een uitvaartkist nodig voor een stille crematie?

Waar vinden stille crematies plaats?

Elk crematorium in Nederland kan een stille crematie, ook wel technische crematie of directe crematie genoemd, verzorgen. Wel kunnen de prijzen en voorwaarden per crematorium erg verschillen.
De prijzen van technische crematies kunnen erg verschillen van rond de € 500 (Crematorium Hilversum) tot meer dan € 1000 (Crematorium Duin en Bollenstreek). Ook kunnen de voorwaarden verschillen. Veel crematoria verplichten dat de kist met de overledene in de ochtend voor een bepaald tijdstip wordt aangeleverd en plannen de feitelijke crematie op een rustig moment in het dagprogramma. Bij sommige crematoria is het mogelijk om een stille crematie te laten plaatsvinden op een vooraf afgesproken tijdstip.

Waarom geeft Exit.nl de voorkeur aan het crematorium in Hilversum?

Dat heeft vooral te maken met de betaalbaarheid en flexibiliteit die dit crematorium biedt. Hilversum hanteert lage prijzen en het crematorium kan ook zowel de dag als het tijdstip van de stille crematie plannen. Dit geeft nabestaanden de kans om op het afgesproken moment in gedachten bij de overledene te zijn, zelfs als ze niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Bovendien informeert het crematorium in Hilversum altijd wanneer de crematie is voltooid, wat voor extra gemoedsrust zorgt. Naast het crematorium in Hilversum werkt Exit met alle andere crematoria van Nederland maar de kosten en mogelijkheden kunnen verschillen.

Wordt een stille crematie vooral gekozen voor mensen met weinig geld?

Absoluut niet. Het besluit voor een stille crematie wordt vaak om heel andere redenen genomen dan puur financiële overwegingen. Veel mensen verlangen simpelweg naar een afscheid dat vrij is van de commerciële rituelen die de uitvaartindustrie heeft bedacht, zoals het bijwonen van een formele plechtigheid in een zaaltje met een paar muzieknummers en het serveren van koffie en cake achteraf. Deze mensen beschouwen hun lichaam niet als een object voor ceremoniële handelingen, maar eerder als een overblijfsel dat respectvol moet worden behandeld, met als doel de aarde netjes achter te laten. Het idee van een stille crematie wordt vaak geassocieerd met een meer ingetogen en betekenisvolle manier om afscheid te nemen van dierbaren. Ook bekende persoonlijkheden, zoals Jan Rot en internationale sterren als David Bowie, Karl Lagerfeld en John Lennon kozen voor een stille crematie.

Bekijk de veel gestelde vragen over:

Medische beslissingen Uitvaartwensen vastleggen Een eenvoudige crematie regelen

Direct telefonisch contact

Overlijden melden? Bel 088 - 605 1215.

Of je kunt hieronder je contactgegevens invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

2021-2024 © Exit.nl